De Bakkerij levert een bijdrage aan echt leefbare buurten, aan een samenleving waar zorg en aandacht is voor elkaar en waar mensen trots zijn op hun wijk.

Tot voor kort deden we dat door zelf actief aan de slag te gaan in de wijken. Op dit moment bezinnen we ons op een nieuwe invulling van ons werk.

Oud Bakkers geven op dit moment hun eigen invulling aan het gedachtegoed. Ontdek wat de oud Bakkers nu doen.

 

Geschiedenis

De Bakkerij is opgericht in 2004 door Pieter Knaapen. Hij was directeur van een familiebedrijf, KnaapenGroep, dat al decennia lang panden opknapte in allerlei wijken. Steeds vaker zag hij dat ze de verloederde panden prachtig achterlieten, maar dat voor de sociale structuren geen renovatieteam langs kwam. Knaapen beschrijft het zo: “Na een fysieke renovatie kan de tafel nog zo prachtig gedekt zijn, als de mensen aan tafel niet met elkaar praten en de kaarsjes niet zijn aangestoken, ontbreekt er beleving.

Met een team van een jonge filosoof, een econoom, en een kunstenaar wachtten ze op hun eerste kans. Toen in Geuzenveld in Amsterdam Sinterklaas van zijn paard werd geslagen was dat aanleiding genoeg.

Om ook de sociale structuren op te knappen, richtte Knaapen een stichting op. Met een team van een jonge filosoof, een econoom, en een kunstenaar wachtten ze op hun eerste kans. Toen in Geuzenveld in Amsterdam Sinterklaas van zijn paard werd geslagen was dat aanleiding genoeg: De Bakkerij ging voor het eerst naar een wijk om daar de sociale verhoudingen op te knappen en te verstevigen. Via het project ‘De Geuzen van ’t Koggeschip’, waarin kinderen samen verloederde boxgangen opknapten, is dat gelukt.

Vanaf dat eerste project in Geuzenveld heeft het team ruim tien jaar lang eigen methodieken ontwikkeld, projecten bedacht en meerdere malen uitgevoerd, voor talloze opdrachtgevers gewerkt en in tientallen wijken de voegen tussen de sociale eilandjes hersteld. In 2014 bleek helaas dat ondanks de grote inspanningen het niet is gelukt om goed in te spelen op de veranderende situatie van veranderd beleid en bezuinigingen. Dat betekent dat de financiële situatie van De Bakkerij onder druk is komen te staan en er is besloten  om per 1 januari 2015 te stoppen in de huidige vorm.

De Bakkerij maakt pas op de plaats om met nieuwe impulsen en eenzelfde passie terug te komen.

Toch is de missie van De Bakkerij nog steeds relevant. En kan het een bijdragen leveren aan een prettigere samenleving. In deze tijd van transformatie zijn er voor vele nieuwe wegen om te ontdekken. Zo ook voor ons. De Bakkerij maakt daarom pas op de plaats om met nieuwe impulsen en eenzelfde passie terug te komen. Dat betekent dat er momenteel geen werk wordt uitgevoerd. Maar dat oud Bakkers en het bestuur wel werken aan een nieuwe invulling van het werk.

Heeft u de Bakkerse aanpak nodig binnen uw organisatie? Benader dan de oud Bakkers. Veel van hen werken als freelancer en zetten op die manier het werk en gedachtegoed van De Bakkerij voort.

Bakkers

 • Sietske Gramsma

  Sietske werkte in 2013 en 2014  als projectleider en zakelijk leider bij De Bakkerij. Daarvoor werkte ze als projectleider bij de Gemeente Amsterdam en runde ze een lodge in Ghana. Nu werkt Sietske als zzp-er voor verschillende opdrachtgevers aan opdrachten rondom renovatie, participatie en leefbaarheid.

 • Mirjam van Keulen

  Mirjam werkte van 2009 tot en met 2014 bij de Bakkerij en zette de laatste 3 jaar de scholingstak op de kaart. Als sociaal psycholoog richt ze zich op de ontwikkeling van mensen en bekijkt ze de wijk als systeem, waarin alle verschillende belangen, drijfveren en visies een eigen rol hebben. Op dit moment werkt Mirjam als zelfstandig trainer en adviseur. En begeleidt ze professionals door coaching, training of advies.

 • Marjolein Dördregter

  Marjolein was van 2009 tot en met 2014 projectleider bij De Bakkerij. Ze was tevens verantwoordelijk voor de communicatie. Op dit moment is Marjolein zelfstandig adviseur en trainer. Voormalig Bakkerij projecten zoals het Bewonersnetwerk voert zij nu ook uit. En lokale partijen traint ze in de befaamde methodieken zoals PortiekPortiers en Portiek Café.

 • Josje van Hees

  Josje werkte van 2010 tot 2014 bij De Bakkerij als kantoormedewerker. Dit deed ze naast haar baan als docent maatschappijleer op een middelbare school in Brabant. Ze heeft zich nu volledig toegelegd op haar taak als docent en gebruikt hierbij haar ervaringen bij De Bakkerij als bron van inspiratie.

 • Dieneke van Dijken

  Dieneke werkte tussen 2006 en 2013 bij De Bakkerij, waarvan 5 jaar als directeur. Ze is nu freelancer onder de naam DIEN: communicatie-, proces-, en sociale vraagstukken. Ze helpt diverse organisaties hierbij, waarin ze samen optrekt met andere freelancers in de coöperatie Blessinc. Haar specialiteit is stedelijke vraagstukken en de diverse spelers in dit domein.

 • Teun Meurs

  Teun was een van de Bakkers van het eerste uur. In de beginjaren was hij zowel ‘huisfilosoof’ als projectleider bij het eerste project in Amsterdam Geuzenveld. Teun is inmiddels werkzaam als actieonderzoeker, docent en onderwijsontwikkelaar in de publieke sector. Het vakmanschap van sociale professionals in de frontlijn heeft zijn bijzondere interesse.

 • Maarten Smakman
  Maarten was een van de Bakkers van het eerste uur. Naast de eindverantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering was hij van Amsterdam Geuzenveld tot Utrecht Kanaleneiland uitvoerend betrokken bij allerlei projecten.
  Binnen AVier is Maarten op dit moment conceptontwikkelaar. Technologie en samenleving hebben hierbij z’n bijzondere aandacht.
 • Ester Heiman

  Ester Heiman werkte van 2005 tot 2008 als projecteider en creatief leider bij De Bakkerij. Haar specialisme is het inzetten van culturele  antropologie om te achterhalen wat er werkelijk speelt op straat of op de werkvloer. En die inzichten te verzilveren in plannen en ideeën die werken omdat ze aansluiten op de belevingswereld van de doelgroep. Zij werkt vanuit haar eigen bedrijf Buro Babel, voor Holland Branding Group en in het collectief De Staalmeesters.

 • Sanne de Bruijn

  Sanne de Bruijn is freelance projectleider en werkzaam als meubelmaker. Vol creativiteit en enthousiasme bouwt ze de mooiste dingen, zowel met mensen als met hout. Zo zette ze een TuinTeam op in Kanaleneiland Utrecht en maakte ze de Rivierenbuurt in Den Haag kindvriendelijker.

 • Sofie Hoenselaars

  Sofie Hoenselaars werkte als freelance vormgever voor De Bakkerij tussen 2010 en 2014. Ze is gespecialiseerd in het maken van heldere, levendige en toegankelijke ontwerpen. Op papier, beeld en in de ruimte. De ontwerpen van Sofie fungeren als doel, maar ook als middel.

 • Jochem Bosselaar

  Kunstenaar Jochem Bosselaar en heeft voor de Bakkerij sinds 2006 vele creatieve projecten mogen doen. Het bedenken van een concept t.b.v. een veranderingsproces is zijn specialiteit. Tegenwoordig is hij als mede-eigenaar van Goodclub.nl, een duurzaam platform met een kortingskaart (Waardekaart), cadeaukaart (Goodcard) en vanaf mei 2015 een spaarprogramma (Goodcoin).

 • Laura Springer

  Laura werkte tussen 2010 en 2012 als projectleider bij De Bakkerij. Zij is nu freelance projectleider en producent en organiseert verschillende culturele en creatieve evenementen/festivals. Zij is daarbij gespecialiseerd in het bedenken van concepten en de concrete uitvoering daarvan.

 • Esther van Elteren

  Esther werkte tussen 2010 tot 2013 als freelance projectleider voor De Bakkerij. In vele verschillende stadswijken heeft ze diverse Bakkers projecten gedraaid. Esther is van alle markten thuis. Niks is voor haar onmogelijk. Met haar enorme creativiteit wist ze alle projecten tot een groot succes te maken. Ze gaf er zelf haar eigen draai aan.

 • Esmarel Gasman

  Esmarel werkte tussen 2007 en 2011 als freelance projectleider voor de Bakkerij. Haar favoriete projecten waren de blok -en plezierportiers. Tegenwoordig richt ze zich voornamelijk op natuurlijk en bewust opvoeden. Ze doet hier onderzoek naar en beschrijft haar ervaringen in blogs en columns.

 • Michael Fleming

  Michael is een visueel kunstenaar en VJ (vj Mofo). Hij ‘schildert’ met gemanipuleerde film en gevonden materiaal van kitsch, cult en nieuws uitzendingen. Fleming heeft zijn werk gedeeld op festivals, in clubs, tijdens live performances en in verschillende musea in Europa en Amerika.

 • Maida du Mée

  Maida werkte als project assistent onder andere bij Portiek Portiers in Amsterdam-West. De veelzijdigheid van het werken in de wijk is wat haar aanspreekt en inspireert. Op dit moment werkt ze mee aan een project van Kamers met Kansen om jongeren bewust te maken van hun energieverbruik en wil ze als freelance projectmedewerker aan de slag.